Zakrzepica - częsta dolegliwość, która może być tragiczna w skutkach

Zakrzepica – częsta dolegliwość, która może być tragiczna w skutkach

Polecne i promocje

Zakrzepica jest schorzeniem, w którym dochodzi do formacji skrzepliny w świetle naczyń krwionośnych. Zakrzepy powstałe w wyniku procesu patologicznego mogą blokować fizjologiczny przepływ krwi w sposób częściowy lub całkowity. Wystąpienie skrzeplin obejmować może praktycznie każdy z narządów wewnętrznych. Taka blokada światła naczynia jest niebezpiecznym zjawiskiem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji. Pozbawiony życiodajnej krwi narząd może ulec procesom martwiczym, co stanowi poważny problem.

Prawidłowy przepływ krwi opiera się na wysoce złożonej równowadze pomiędzy płytkami krwi, białkami osocza, czynnikami koagulacyjnymi i czynnikami prozapalnymi. Homeostaza krzepnięcia krwi jest również zależna od kondycji śródbłonka naczyniowego, którą osłabiają przewlekłe stany zapalne, palenie papierosów oraz niewydolność krążenia. W obliczu bardzo dużej ilości zmiennych, diagnostyka zakrzepicy nie jest prosta. Na tę przypadłość narażeni są w szczególności mężczyźni, u których incydenty naczyniowe w postaci np. zawałów serca lub udarów mózgu występują znacznie częściej niż u kobiet.

Dlaczego nie powinno się bagatelizować zakrzepicy?

Zakrzepica jest jednym z głównych czynników śmierci w krajach wysokorozwiniętych. Śmiertelność jest zależna od miejsca, w którym dochodzi do zablokowania przepływu krwi. Największe zagrożenie stanowią zakrzepy w krążeniu mózgowym oraz w krążeniu wieńcowym. W pierwszym przypadku istnieje możliwość wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, który jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu pacjenta. W drugim przypadku dojść może do zawału mięśnia sercowego, co również stanowi niebezpieczną sytuację. W obliczu tak groźnych powikłań zakrzepicy wymagana jest szczegółowa diagnostyka. Wartym nadmienienia jest fakt, że prawidłowe rozpoznanie tej przypadłości wymaga kompleksowych badań, które zinterpretuje chirurg naczyniowy.

Jak prawidłowo zdiagnozować zakrzepicę?

W niektórych przypadkach odpowiednia diagnostyka jest kluczowa dla zdrowia i życia pacjenta. Kaskada krzepnięcia krwi jest procesem wielopoziomowym i zależnym od dużej ilości zmiennych. U niektórych chorych może dojść do sytuacji, w której równolegle dochodzi do powstawania zakrzepów oraz koagulopatii czyli zwiększenia ryzyka krwawień. Są to dwa przeciwstawne procesy, co stanowi poważny problem w postawieniu trafnej diagnozy. Pakiet badań diagnostycznych oferowany przez nasze placówki jest usługą, która jednoznacznie potwierdzi występowanie zaburzeń zakrzepowych. W skład pakietu wchodzą badania krwi, które kompleksowo i dokładnie określą stan pacjenta. Ponadto pakiet badań obejmuje badanie dopplerowskie kończyn dolnych. Jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne, które jest niezwykle ważne w diagnostyce zakrzepic. Po wykonaniu badań, interpretacją ich wyników zajmie się lekarz wyspecjalizowany w chirurgii naczyniowej.

Badania można wykonać w centrum medycznym Multimed

Subscribe
Powiadom o
guest
Daj ocenę
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments