Wpływ uzależnienia od alkoholu na pracę zawodową. O tym nie wiedziałeś!

Wpływ uzależnienia od alkoholu na pracę zawodową. O tym nie wiedziałeś!

Warto przeczytać

Uzależnienie od alkoholu jest ciężką chorobą, która może przewrócić do góry nogami życie człowieka. Zmiany dotyczą organizmu człowieka, jego samopoczucia, relacji z najbliższymi, a także sytuacji finansowej. Jednak uzależnienie od alkoholu może mieć zły wpływ na karierę zawodową, wydajność pracownika oraz jego stosunki w pracy. Jak się one objawiają, z czego wynikają i jaki mają wpływ na pracę? Poniżej odpowiedzi.

Praca a alkoholizm

Praca jest obok życia prywatnego, czyli relacji rodzinnych, przyjacielskich, zdrowia oraz pasji i zainteresowań, jedną z najważniejszych sfer życia. Dla niektórych nawet najważniejszą, będącą drogą do samorealizacji, rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Choroba alkoholowa może znacznie ograniczyć zdolności pracownika, pogorszyć jego wydajność i wyniki. Wynika to z faktu, że uzależnienie ingeruje w następujące sfery związane z pracą:

  • koncentrację, uwagę, efektywność i zdolność uczenia się,
  • poczucie odpowiedzialności — wszystko jest mniej ważne (w tym praca) niż konieczność picia alkoholu,
  • relacje z innymi osobami, w tym relacje służbowe,
  • chęć rozwoju i doskonalenia.

Uzależnienie powoduje zatem zaniedbanie pracy, które może się objawiać na różne sposoby.

Unikanie w pracy

Pierwszym skutkiem alkoholizmu, który zauważalny jest w pracy, może być unikanie obowiązków. Zwykle pierwszy objaw to rozkojarzenie, unikanie wykonywania zadań lub wykonywanie ich znacznie wolniej niż zazwyczaj. Trzeba pamiętać oczywiście, że nie każda osoba pracująca wolniej od razu jest alkoholikiem — może mieć gorszy dzień, chwilowy spadek formy. W przypadku alkoholików taka sytuacja zwykle trwa długo, często się powtarza. Niepokojące skutki alkoholizmu widoczne w pracy to także notoryczne spóźnianie się, urywanie się z pracy, pojawianie się w pracy na kacu. Alarmujące powinny być te częste urlopy na telefon, zwolnienia, zwłaszcza po weekendach, choć to nie zawsze jest regułą. Podsumowując, skutkiem alkoholizmu jest widoczna niechęć do pracy i częste nieobecności.

Słabsze wyniki

Kolejnym zauważalnym skutkiem alkoholizmu jest spadek wyników. Pracownicy fizyczni wypracowują wówczas niższe normy, a ich praca jest wykonywana niedokładnie. Z kolei pracownicy umysłowi mogą w nieskończoność przesuwać terminy wykonania zadań, spóźniają się z wykonaniem projektów, nie uczestniczą w spotkaniach lub przychodzą na nie nieprzygotowani. Na wyższych stanowiskach można zaobserwować brak decyzyjności lub wręcz przeciwnie — skłonność do ryzyka, nerwowość i brak opanowania. Może to w znacznym stopniu zaważyć na osiąganych przez firmę wynikach, a nawet doprowadzić do sytuacji kryzysowych. Warto wcześniej zareagować i porozmawiać z pracownikiem, który doceni zaangażowanie przełożonych, przyjmie pomoc i rozpocznie leczenie alkoholizmu. Jeśli nie, będzie przynajmniej świadomy, że jego problem jest już zauważany przez inne osoby.

Stosunki w zespole

Jak już wspomniano, uzależnienie od alkoholu może mieć ogromny wpływ także na relacje z innymi ludźmi. Chodzi tu nie tylko o stosunki z najbliższymi, ale też relacje zawodowe. Osoba uzależniona od alkoholu może wchodzić w konflikty ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi. Ich źródłem jest m.in. wspomniane już unikanie pracy. Innym objawem problemów w relacjach jest także wycofanie, niechęć do podejmowania inicjatywy, a nawet brania udziału w spotkaniach integracyjnych, wyjazdach firmowych itp. Takie sytuacje pogarszają atmosferę w pracy i potwierdzają, że niezbędne jest leczenie alkoholizmu.

Brak rozwoju

Opisując skutki alkoholizmu, nie można zapomnieć, że osoba uzależniona jest wycofana i brak jej „siły przybicia”. Wiąże się to nierozerwalnie z brakiem chęci na branie udziału w szkoleniach. Może to wynikać czasem nawet z trudności w przyswajaniu swojej wiedzy. Takie osoby nie mają też ambicji, by walczyć o awans lub podwyżkę — podświadomie czują, że na to nie zasługują, albo obawiają się, że ich nałóg uniemożliwi im to. To kolejny zauważalny skutek, który powinien skłonić do rozpoczęcia leczenia.

___________________________________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości ośrodka leczenia alkoholizmu – Terapie Tu i Teraz