TPW inwestowanie

TPW inwestowanie

Artykuł Miesiąca Finanse Gospodarka i finanse Opinie Wiadomości

TPW inwestowanie. Firma Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych, czyli w skrócie TPW oferuje nowoczesny sposób inwestowania gotówki, a mianowicie inwestowanie w pożyczki społecznościowe. Jest to całkowicie pewny i bezpieczny sposób inwestowania swoich pieniędzy. Oferta TPW inwestowanie skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby zainwestować swoje środki i w niedługim czasie pomnożyć zyski.

TPW inwestowanie

Jeśli zatem zastanawiasz się jaki sposób zainwestować swoją gotówkę, a nie interesują Cię długie lokaty bankowe, które mają niskie oprocentowanie lub obawiasz się inwestować w ryzykowne fundusze, czy też piramidy finansowe, to zapoznaj się bliżej z tematem inwestowania w pożyczki społecznościowe.

Zapewne zastanawiasz się, jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc zostać inwestorem w udzielaniu pożyczek społecznościowych. Otóż inwestorem może zostać każda osoba, która tylko posiada ważny dowód osobisty i która dokona rejestracji oraz przeprowadzi podstawową weryfikację w serwisie TPW. Oczywiście ważne jest, aby dysponować określonymi środkami, które będziesz mógł przeznaczyć na inwestycję w pożyczki społecznościowe.

Firma TPW jest pośrednikiem w udzielaniu pożyczek społecznościowych i  bierze na siebie wszystkie czynności, które są związane z weryfikacją, zabezpieczeniem, windykacją oraz ewentualną późniejszą sprzedażą zabezpieczonych przedmiotów. Dlatego nie musisz się martwić skomplikowanymi procedurami. Nie musisz wykazywać się wiedzą w tej dziedzinie. Wszystkie wskazówki oraz narzędzia do pracy otrzymasz od Firmy TPW.  Jest to obecnie najpewniejszy sposób pomnażania środków na rynku, który zdobywa coraz więcej zwolenników. Zapewne wiesz, że obecnie jest wiele możliwości inwestowania, jednak niewiele z nich gwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo i brak ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Wyjaśniamy, co to jest dokładnie pożyczka społecznościowa. Pożyczki społecznościowe polegają na tym, że klient, który ubiega się o taką pożyczkę, na czas spłaty swojego zobowiązania, przekazuje firmie TPW przedmiot zastawu, którego wartość musi być wyższa od kwoty udzielonej pożyczki. W momencie, kiedy klient przestanie spłacać swoje zobowiązanie, jego przedmiot zastawu zostanie sprzedany, a cały zysk z niego zostanie przekazany dla osoby, która udzieliła pożyczki społecznościowej, czyli dokładnie inwestorowi.  Dlatego jak sam widzisz, nie ma możliwości, aby stracić swoje zainwestowane pieniądze.

Na czym polega TPW inwestowanie w pożyczki społecznościowe?

Każdy, kto zdecyduje się na inwestowanie swojej gotówki w pożyczki społecznościowe, otrzymuje od firmy TPW dostęp do specjalnej platformy internetowej. Każdy inwestor ma możliwość wybierania osób, którym chce udzielić pożyczki. Inwestorzy mają dostęp do wszystkich danych osób, które wnioskują o pożyczkę.  Dzięki dostępowi do platformy, po udzieleniu pożyczki społecznościowej inwestorzy cały czas mogą monitorować jej spłatę. Wszystkie wpłacone przez pożyczkobiorców raty, którym zostanie udzielona pożyczka, są przelewane na inwestora konto założone na platformie. Każdą gotówkę pochodzącą z wpływu na konto można ponownie inwestować i dzięki temu pomnażać swojej zyski.

Czas trwania takiej pożyczki społecznościowej wynosi jeden miesiąc. Jest również możliwość przesunięcia terminu spłaty pożyczki przez klienta w przypadku, kiedy nie jest w stanie spłacić całego zobowiązania w ustalonym terminie. W takim wypadku inwestor otrzymuje na swoje indywidualne konto miesięczny zysk z pożyczki, który przelewa pożyczkobiorca. W momencie, kiedy klient spłaci swoją pożyczkę, inwestor otrzymuje pieniądze na swoje konto.

Zapewne zastanawiasz się co w przypadku, kiedy klient nie spłaci swojej pożyczki? W takim przypadku firma TPW przejmuje windykację oraz sprzedaż zastawionych przedmiotów. Inwestor w ramach częściowej spłaty pożyczki otrzymuje gotówkę, którą uda mu się windykować od klienta podczas trwania windykacji. Jednakże niezależnie od tego, jaki będzie wynik przeprowadzonej windykacji i procedury sprzedaży przedmiotów zastawu, po upływie 3 miesięcy firma TPW odkupuje umowę od inwestora w postaci cesji i przelewa pozostałą kwotę, która została niespłacona, a także zysk z inwestycji. Po odkupieniu pożyczki przez firmę TPW, proces pożyczki się kończy, a umowa zostaje dla inwestora zamknięta.

Pożyczek możesz udzielać w kwotach od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Kwota pożyczki zależy od wyceny zastawianych ruchomości.

Ile możesz zarobić na udzielaniu pożyczek społecznościowych?

Zysk od jednej udzielonej pożyczki dla inwestora wynosi 4% od przelanej na pożyczkę kwoty. Na zarobek inwestora składają się także odsetki od udzielonych pożyczek, gotówka, która pochodzi ze sprzedaży przedmiotu zastawu w przypadku braku spłaty, odsetki za nieterminowe spłaty pożyczek oraz opłaty, które pożyczkobiorcy poniosą za przesunięcie lub wydłużenie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania. W tym przypadku inwestor ma zysk z każdego przesuniętego terminu spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę.

Aby zacząć inwestować należy skontaktować się z firmą TPW.

Zaprszam do opinie Tpw opinie