Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu! Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny!

Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu!

Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu! Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny! Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, żaden rodzic nie może odmówić zaszczepienia swojego dziecka i tłumaczyć swojej decyzji brakiem prawa precyzującego dawkę i nazwę szczepionki. Natomiast samo badanie przed wykonaniem szczepienia jest nieodłączną częścią całego postępowania i procedury. Każdy rodzic powinien pamiętać o surowych karach […]

Continue Reading