Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – zasady rozmieszczenia

inne Produkty zakupy

Oświetlenie awaryjne – Nim przystąpimy do wyjaśniania specyfiki i klasyfikowania oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego, należy sobie uświadomić, iż tego typy instalacje nie tylko się uzupełniają, ale i niejednokrotnie przejmują swoje funkcje w określonych okolicznościach. Najłatwiej przedstawić to na przykładzie oświetlenia ogólnego (zwanego też podstawowym) i awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne

Oba te systemy powinny mieć niezależne od siebie zasilanie, gdyż podstawowym zadaniem awaryjnych opraw świetlnych jest zastąpienie normalnego oświetlenia w przypadku odcięcia w nim zasilania. Wszystko to powinno być oczywiście uzupełnione o oświetlenie ewakuacyjne, które podobnie jak awaryjne, także nie nie może mieć tego samego źródła zasilania co podstawowe, jeśli ma umożliwić bezpieczne opuszczenie obiektu, gdy dojdzie do awarii.


Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)

By należycie sklasyfikować poszczególne typy oświetlenia, warto zdać sobie sprawę, iż ulegają one z czasem wewnętrznym podziałom. Światła awaryjne nie są tutaj wyjątkiem, gdyż ta ogólna nazwa kryje w sobie właśnie oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie awaryjne zapasowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z koniecznością:
– zapewnienia odpowiedniego oświetlenia drogi ewakuacyjnej, która umożliwi każdemu bezpieczne wyjście oraz zlokalizowanie sprzętu przeciwpożarowego,
– oświetlenia strefy otwartej, co ma na celu minimalizację paniki oraz zapewnienie odpowiedniego pola widzenia każdemu, kto w tej strefie się znajdzie (tutaj nie ma wyznaczonej drogi ewakuacyjnej),
– oświetlenia strefy wysokiego ryzyka, w miejscach, gdzie odcięcie zasilania mogło by spowodować niebezpieczną sytuacje lub zagrożenie dla życia przebywających w niej osób, dlatego natężenie światła musi być tu na poziomie co najmniej 10% tego, co na ogół wymaga się przy wykonywaniu danej, niebezpiecznej czynności.

Oświetlenie awaryjne (zapasowe)

Jeśli zaś chodzi o oświetlenie awaryjne zapasowe to powinno ono spełniać następujące warunki:
– posiadać całkowicie osobny system zasilania,
– po awarii oświetlenia podstawowego musi włączyć się niezwłocznie,
– zostać rozmieszczone równie kompleksowo co oświetlenie ogólne,
– umożliwić kontynuowanie czynności w niezmienionych warunkach w stosunku do normalnego oświetlenia.

Oprawy awaryjne – rozmieszczenie

Oprawy awaryjne zostały stworzone by gwarantować nam właściwą ilość światła podczas awarii oświetlenia ogólnego. Istotne jest tu jednak również to, by prawidłowo rozmieścić je wzdłuż drogi ewakuacyjnej, by każdy kto nią podąży instynktownie wiedział, gdzie ma się kolejno udać (nawet w przypadku największego wzburzenia emocjonalnego).Tutaj istotny jest każdy element, jak np. zmiana kierunku ewakuacji, oznaczenie schodów, czy punktów pierwszej pomocy lub przeciwpożarowych. Wszystko to po to, by:

– ułatwić identyfikację poszczególnych miejsc osobom ewakuującym się,
– umożliwić bezpieczne poruszanie się po drodze ewakuacyjnej (np. dzięki oświetleniu wszystkich stopni schodów),
– ułatwić identyfikację nierówności na drodze ewakuacyjnej,
– podświetlić kluczowe elementy, jak gaśnica, czy apteczka,
– jednoznacznie wskazać, gdzie znajduje się wyjście z budynku.

Więcej informacji na temat oświetlenia awaryjnego znajduje się na stronie lenalighting.pl.