Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu! Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny!

Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu!

Wiadomości

Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu! Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny! Według Naczelnego Sądu Administracyjnego, żaden rodzic nie może odmówić zaszczepienia swojego dziecka i tłumaczyć swojej decyzji brakiem prawa precyzującego dawkę i nazwę szczepionki. Natomiast samo badanie przed wykonaniem szczepienia jest nieodłączną częścią całego postępowania i procedury. Każdy rodzic powinien pamiętać o surowych karach jakie grożą za unikanie obowiązku szczepień oraz o tym, że grzywna może zostać nałożona na każdego rodzica osobno i niezależnie!

Niewykonanie badań przed szczepieniami jest wbrew prawu! Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny!

W „Rzeczpospolitej” możemy przeczytać o jednym takim przypadku, gdzie rodzice stanowczo odmówili zaszczepienia swojej córeczki. Otrzymali oni, od służb sanitarnych, tytuł wykonawczy, który nakazał im niezwłocznie zaszczepić córkę przeciwko tężcowi, błonnicy, poliomyelitis, krztuścowi, śwince, odrze oraz różyczce. Każde z rodziców w tym wypadku otrzymało tytuł wykonawczy osobno i niezależnie.

Z relacji „Rzeczpospolitej” można się dowiedzieć, że rodzice pozostawili oba urzędowe pisma bez odzewu i odpowiedzi, dlatego zastosowano wobec nich kary grzywny. W swojej obronie uznali oni, że w prawie polskim brakuje dokładnego zapisu odnośnie wyboru konkretnej szczepionki oraz jej dawki. Mieli również zastrzeżenia w kwestii podwójnego ukarania, sugerując, że taki tytuł wykonawczy oraz kara grzywny powinno być jedno wspólne dla obojga rodziców, a nie dla każdego z osobna!

Sprawą zajął się najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny mieszczący się w Poznaniu, a później Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy nie pozostały jednak przychylne rodzicom i w obu instancjach postanowiono na ich niekorzyść.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż szczepienie dziecka jest obowiązkiem i jego realizacja jest wykonalna bezpośrednio, co nie może wiązać się z dodatkowym podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Opiekunowie i rodzice dziecka nie dotrzymując tego obowiązku muszą się  liczyć z konsekwencjami, jakimi jest w tym wypadku wszczęcie egzekucji. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł podobnie i również nie przychylił się do argumentacji rodziców.

W „Rzeczpospolitej” możemy przeczytać, że „Rodzice mający władzę rodzicielską są odpowiedzialni za spełnienie obowiązku poddania go szczepieniu ochronnemu. W ocenie NSA skoro każdy z rodziców może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy, to tytuł egzekucyjny zmierzający do przymuszenia do szczepienia może być wystawiony przeciwko każdemu z nich, osobno”.

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrócili uwagę na to, że badanie kwalifikacyjne, które wykonuje się przed szczepieniem jest obligatoryjne. Nie można przeprowadzić szczepienia bez badań.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że ”Badanie to jest nierozerwalnie związane z wprowadzeniem szczepionki do organizmu. Nie można więc mówić, że dopiero po nim powstaje obowiązek szczepienia. To oznacza, że egzekwowanie obowiązku szczepień obejmuje też egzekwowanie obowiązku poddania dziecka badaniu lekarskiemu. Odmowa poddania dziecka badaniu jest zatem tożsama z odmową wykonania obowiązku szczepienia”

Niepokojące liczby i statystyki

Wyroki są już prawomocne i nie można się od nich odwołać. Rozstrzygnięcie NSA jest powodem zadowolenia Sanepidu.

Marek Posobkiewicz będący głównym inspektorem sanitarnym stwierdził na łamach „Rzeczpospolitej”, że orzeczenie NSA jest bardzo ważne, ponieważ podkreśla powagę badania lekarskiego i jego integralną część z całą procedurą szczepienia. Z drugiej strony zostało według niego zaznaczone jaką ważną kwestią są szczepienia, a to pomoże w przekonaniu do tego społeczeństwo.

Dziennik bije na alarm, że ruch antyszczepionkowy nabiera na sile i przyłącza się do niego coraz większa ilość rodziców. Według „Rzeczpospolitej” – „W ciągu ostatniego roku liczba rodziców uchylających się od obowiązkowych szczepień wrosła o 25 procent”. Liczby i statystyki nie wróżą dobrze na przyszłość.

Artykuł powstał dzięki portalowi alergo